תמונה מתוך הסרט פלא
תמונה מפרק בסדרה האנטומיה של גריי
תמונה מפרק בסדרה האנטומיה של גריי
תמונה מתוך סדרת הדוקו האזרח ק
תמונה מתוך האנטומיה של גריי