איור: דליה אילת
%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92
1
%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%94-13
איור: דליה אילת