yes דוקו

"הטייסות": במאית הסדרה תמר טל ענתי בטור אישי

אחרי "הצלמניה" ו"שלושה אחים ומערה" הנפלאים, ניגשה יוצרת הדוקו למשימה מסוג חדש – תיעוד של קורס צבאי. מה עבר עליה? בואו לגלות