אפריל ב-yes דוקו: 11 סרטים מומלצים!

סיפור משפחתי שלא ייאמן שחוזר למחנות העקורים אחרי השואה, סרטים מרגשים ליום הזכרון, סיפורה של תולעת המחשבים שנשלחה לחסל את תוכנית הגרעין של איראן – ועוד המון סרטים משובחים מחכים לכם באפריל

yes

1. "הסודות של איידה", בכורה: יום ראשון, 23.4, בשעה 22:05 ב-yes דוקו וב-yesVOD (זוכה פרס הקהל – דוקאביב 2016; "מלודרמה משפחתית מותחת וישראלית להפליא", אורי קליין, הארץ)

7 עשורים של שקרים והסתרות מגיעים לקיצם. כשהבמאי אלון שוורץ מגלה לדוד שלו יצחק סוד ששמר מפניו במשך 40 שנה – חיי המשפחה במושב הפסטורלי מתהפכים על פניהם. מתברר שלדוד יצחק – שנולד במחנה העקורים בֶּרגן-בֶּלזן בשנת 1945 והגיע כתינוק יתום לאימוץ בישראל – יש אח בקנדה, שֶׁפְּסֶל, עליו מעולם לא ידע. האיחוד בין שני האחים הוא רק תחילתו של מסע מלא תפניות מפתיעות, שבמרכזו עומדת אישה מסתורית אחת – אַיְידה, אמם של השניים. כששני האחים מגיעים לבית האבות ליד מונטריאול בו מתגוררת איידה, שפוגשת לראשונה את שני בניה יחדיו, הם מנסים לפזר את הערפל האופף את עברם המשפחתי: מיהו אביהם? מדוע שלחה את יצחק לישראל וניתקה קשר עם שפסל? כיצד בכלל הגיעה למחנה העקורים? והאם קיימים ילדים נוספים אותם היא מסתירה? את התשובות המטלטלות לשאלות האלה, האחים לא יצליחו לחלץ ממנה בקלות, אבל מה שבטוח הוא שחייהם לא ימשיכו להיות עוד כפי שהיו.

בפעם הראשונה על המסך, תוך שימוש בארכיונים נדירים, נחשף, דרך קורותיה של המשפחה,  סיפור התקומה של אנשי מחנות העקורים – סיפורם של אלו שעד היום סוחבים את השלכות התקופה הדרמטית הזו; וגם של אלו שבחרו לחגוג את החיים, לרקוד, לקיים חיים מלאי תשוקה, ולהמשיך הלאה אל עבר העתיד במקום להביט אחורה.

בימוי והפקה: אלון שוורץ | תסריט: חליל אפרת, אלון שורץ | צילום: אוריאל סיני, יונתן וייצמן, שאול שורץ, קריסטינב קליסאו | פסקול: אביב אלדמע | מוזיקה מקורית: יניב פרידל, עופר שבי, אלברטו שוורץ | 90 דק', ישראל/ גרמניה/ ארה"ב, 2016.

2. "אחיות", בכורה: יום ראשון, 30.4, בשעה 21:15 ב-yes דוקו וב-yesVOD

מלי שמאי נפטרה במהלך שירותה הצבאי מסרטן ממנו סבלה מספר שנים לפני גיוסה. מבחינת המדינה היא נחשבת חַלְלַת צה"ל, והוריה משתתפים פעילים בכל הטקסים ופעילויות ההנצחה הלאומיות. אלא שאחותה, עדי, מתקשה להבין את הקשר בין הכאב הנורא על האובדן הפרטי של אחותה, שרק במקרה מחלתה הכריעה אותה כשהייתה בשירות, לבין "תעשיית השכול הלאומית",  מה שיוצר חיכוכים קשים עם הוריה.  עדי יוצאת למסע רגשי  כדי לברר לעצמה – ולהוריה – האם הכניסה המחבקת למשפחת השכול הישראלית, גם אם החללים לא נפלו בקרב – מקלה את הכאב. היא מצטרפת לקבוצת תמיכה לאחיות של חללי צה"ל. ביניהן אפרת אברהם, השייכת להגדרתה ל"אצולת השכול הישראלית".

כבנות יחידות, הן מתמודדות עם היחסים הטעונים עם הוריהן השכולים, ועם הנוכחות המתמדת של המוות הטראגי ורגשות האשם. אחרי כמה שנים של ריחוק וניתוק עדי חוזרת להוריה ומבקשת מהם לעבור לגור קרוב אליה, בִּתַם היחידה שנותרה בחיים. אלא שהם מרגישים שאם יעזבו את הבית עם החדר של מלי שנשאר כשהיה – יבגדו בזכרה. ככל שעדי מתקדמת במסעה היא מצליחה לפרק את התסכול והזעם שלה כאחות שכולה ולקבל פרספקטיבה חדשה – קצת יותר מפוכחת, קצת יותר חומלת – על דרכים שונות של התמודדות עם אובדן – הן של הוריה, הן של האחיות השכולות והן שלה עצמה.

בימוי והפקה: עדי שמאי | צילום: רונן מאיו, עדי שמאי | עריכה- אריק להב ליבוביץ’ | עיצוב פסקול- אביב אלדמע

úîåðåú ñøè äãå÷å éùøàìé: àçéåú =================================== îìé ùîàé ðôèøä áîäìê ùéøåúä äöáàé îñøèï îîðå ñáìä îñôø ùðéí ìôðé âéåñä. îáçéðú äîãéðä äéà ðçùáú çÇìÀìÇú öä"ì, åäåøéä îùúúôéí ôòéìéí áëì äè÷ñéí åôòéìåéåú ääðöçä äìàåîéåú. àìà ùàçåúä, òãé, îú÷ùä ìäáéï àú ä÷ùø áéï äëàá äðåøà òì äàåáãï äôøèé ùì àçåúä, ùø÷ áî÷øä îçìúä äëøéòä àåúä ëùäééúä áùéøåú, ìáéï "úòùééú äùëåì äìàåîéú", îä ùéåöø çéëåëéí ÷ùéí òí äåøéä. òãé éåöàú ìîñò øâùé ëãé ìáøø ìòöîä – åìäåøéä - äàí äëðéñä äîçá÷ú ìîùôçú äùëåì äéùøàìéú, âí àí äçììéí ìà ðôìå á÷øá – î÷ìä àú äëàá. äéà îöèøôú ì÷áåöú úîéëä ìàçéåú ùì çììé öä"ì. áéðéäï àôøú àáøäí, äùééëú ìäâãøúä ì"àöåìú äùëåì äéùøàìéú". ëáðåú éçéãåú, äï îúîåããåú òí äéçñéí äèòåðéí òí äåøéäï äùëåìéí, åòí äðåëçåú äîúîãú ùì äîååú äèøàâé åøâùåú äàùí. àçøé ëîä ùðéí ùì øéçå÷ åðéúå÷ òãé çåæøú ìäåøéä åîá÷ùú îäí ìòáåø ìâåø ÷øåá àìéä, áÌÄúÇí äéçéãä ùðåúøä áçééí. àìà ùäí îøâéùéí ùàí éòæáå àú äáéú òí äçãø ùì îìé ùðùàø ëùäéä - éáâãå áæëøä. ëëì ùòãé îú÷ãîú áîñòä äéà îöìéçä ìôø÷ àú äúñëåì åäæòí ùìä ëàçåú ùëåìä åì÷áì ôøñô÷èéáä çãùä – ÷öú éåúø îôåëçú, ÷öú éåúø çåîìú – òì ãøëéí ùåðåú ùì äúîåããåú òí àåáãï - äï ùì äåø *** Local Caption *** àçéåú2017 àçéåúãå÷å ãå÷åàçéåú àçéåú2017ãå÷å ãå÷åàçéåú2017

3. "המלחמה האחרונה של קטי" בכורה: יום ראשון, 30.4, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

אחיה של קטי, ציון, היה חייל בחיל הקשר. הוא שירת במוצב החרמון רגע לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים והפעיל שם מכשיר קשר סודי. עם פרוץ המלחמה, במהלך הקרבות, הוא נעלם. הצבא טוען שהוא נפל בקרב על המוצב, אולם המשפחה מסרבת להאמין בכך. רדופה בידי האמונה שאולי ציון חי, יוצאת קטי אחותו, למסע שהוא גם פיזי וגם נפשי. מסע שמביא אותה למעשים קיצוניים ואתגרים רגשיים קשים מנשוא במטרה לגלות את האמת המפתיעה.

בימוי ותסריט: דוד אופק | צילום: חן לסקר, יניב לינטון, דרור לבנדיגר  | עריכה: עדו בהט | מוסיקה מקורית: אוהד מרבך | הפקה: עדנה קוברסקי ואלינור קוברסקי, עדן הפקות

úîåðåú ñøè äãå÷å éùøàìé: äîìçîä äàçøåðä ùì ÷èé =================================== àçéä ùì ÷èé, öéåï, äéä çééì áçéì ä÷ùø. äåà ùéøú áîåöá äçøîåï øâò ìôðé ôøåõ îìçîú éåí äëéôåøéí åäôòéì ùí îëùéø ÷ùø ñåãé. òí ôøåõ äîìçîä, áîäìê ä÷øáåú, äåà ðòìí. äöáà èåòï ùäåà ðôì á÷øá òì äîåöá, àåìí äîùôçä îñøáú ìäàîéï áëê. øãåôä áéãé äàîåðä ùàåìé öéåï çé, éåöàú ÷èé àçåúå, ìîñò ùäåà âí ôéæé åâí ðôùé. îñò ùîáéà àåúä ìîòùéí ÷éöåðééí åàúâøéí øâùééí ÷ùéí îðùåà áîèøä ìâìåú àú äàîú äîôúéòä. áéîåé åúñøéè: ãåã àåô÷ | öéìåí: çï ìñ÷ø, éðéá ìéðèåï, ãøåø ìáðãéâø | òøéëä: òãå áäè | îåñé÷ä î÷åøéú: àåäã îøáê | äô÷ä: òãðä ÷åáøñ÷é åàìéðåø ÷åáøñ÷é, òãï äô÷åú (50 ã÷', éùøàì, 2017) *** Local Caption *** äîìçîääàçøåðäùì÷èé

4. "ימי האפס" בכורה: יום שלישי, 18.4, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

כתב אזהרה נוקב נגד הסכנות הטמונות בטכנולוגיה נטולת רסן ובכוח פוליטי חסר גבולות. הבמאי זוכה האוסקר® אלכס גיבני ("הסיינטולוגיה וכלא האמונה") מביא מותחן דוקומנטרי סוחף על מלחמת הסייבר הבינלאומית. במרכז הסרט, סיפורה של ה"סְטוֹקְסְנֶט" (Stuxnet), תולעת המחשבים, שעם יציאתה ב-2010 הוכרזה כווירוס המתוחכם ביותר אי-פעם. מטרתה המקורית של התולעת, אותה שחררו לרשת ארה"ב וישראל, היתה להשמיד חלקים בתכנית הגרעין האיראנית. למעשה ה-Stuxnet היתה רק חלק קטן מתכנית ה"נייטרו-זאוס" (Nitro-Zeus) שנוצרה כדי לתקוף את איראן באמצעי סייבר וכללה את הגנות האוויר, התקשורת וחלקים קריטיים מרשת החשמל של איראן.

תכנית ה"נייטרו זאוס" הוכנה כתכנית מגירה למקרה שהמאמצים הדיפלומטיים להגבלת תכנית הגרעין האיראני לא ישאו פרי, אלא שבסופו של דבר ה-Stuxnet התפשטה הרבה מעבר למטרתה המקורית, יצאה מכלל שליטה והביאה להשלכות הרות גורל. ההישג העיקרי של גיבני בסרט הוא בכך שלמעשה הצליח לקבל אישור ממקורות בתוך היחידה של ה-NSA לכך שארה"ב וישראל הן שיצרו את ה-Stuxnet. בסרט משתתפים שני עיתונאים: דייויד סנגר, הכתב הבכיר של ה"ניו יורק טיימס" בוושינגטון, ויוסי מלמן הישראלי, המסקר את תחום הסייבר בישראל כבר זמן רב.

5. "ציידת הנשרים" בכורה: יום ראשון, 9.4, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

סיפור מעורר השראה על נערה יוצאת דופן שמעיזה לצאת כנגד כל המוסכמות. הסרט, שמצולם בערבות הלבנות עוצרות הנשימה של מונגוליה, מביא את סיפורה של איישולפן בת ה-13 שרוצה לקבל הכרה כ"לוכדת נשרים". במשך 12 דורות עוברת המסורת במשפחתה הקזחית מאב לבן. הם לוכדים נשרים ובעזרתם צדים שועלים ומשילים את פרוותם. כעת המסורת מתחילה להתערער ולצד השימוש החדש שלהם בטרנזיסטורים, באופנועים ובפאנלים סולאריים, משתלבת גם איישולפן ורוצה להפוך להיות האישה הראשונה שבמקום לבשל, לנקות ולשמור על אחיה הקטנים – תעמוד לצד אביה וסבה ותלכוד איתם נשרים. עלילת הסרט, שנראית כאילו נכתבה באולפני דיסני, מביאה סיפור אמיתי, שלמרות שמתרחש כל כך רחוק מאיתנו,  שופך אור חדש על המושגים פמיניזם, מודרניזציה ומסורת.

6.  "הנער שניסה לרצוח את טראמפ",  בכורה: יום ראשון, 2.4, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

ביוני 2016 מייקל סנדפורד, צעיר בריטי בן 19, הסובל מאספרגר, OCD ואנורקסיה, ניסה להתנקש בחייו של דונלד טראמפ במהלך עצרת בחירות בלאס וגאס. סנדפורד התקרב לאחד השוטרים, אמר לו שהוא רק רוצה חתימה של המועמד ולפתע התנפל עליו וניסה לחטוף את אקדחו. הוא נוטרל במהירות והורחק מזירת האירוע, רגע לפני שכמעט ושינה את ההיסטוריה. מאוחר יותר, בחקירת המשטרה, טען סנדפורד שהוא רצה לירות בטראמפ  "כי הוא גזען ומגיע לו למות". הסרט שלפנינו מתחקה אחר אותו צעיר שקט, שחי בארה"ב רק שנה וחצי והפך בתקופה זו לקיצוני בעמדותיו. הוריו שמתראיינים בסרט מספרים על ילד עדין ואוהב שהגיע לארה"ב כדי להיפגש עם בחורה שהכיר ברשת. 23 ימים לפני ניסיון הרצח דיווחו עליו הוריו כנעדר. לאחר האירוע הוחזק סנדפורד בכלא בנבדה והסרט מביא את שיחות הטלפון מכמירות הלב בינו ובין אימו.בדצמבר 2016 מסתיימת הפרשה לאחר שסנדפורד מתנצל בבית המשפט על מעשיו. השופט מביע אמפתיה לבעיותיו הנפשיות של הנער ומפחית את עונשו מ-20 שנה ל-12 חודשים בלבד.

7. "אימפריית החלומות", בכורה: יום שלישי, 25.4, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

כיצד זרים לבנים, ללא כישורים בולטים, הופכים לאטרקציה בידורית בסין? על התופעה המפתיעה והביזארית בכלכלה המתפתחת בעולם. הבמאי דיוויד בורנשטיין מביא את סיפורה של המעסיקה הסינית שלו יאנה, בת ה-24, שעברה מהכפר אל העיר צ'ונגצ'ינג, אחת הערים הגדולות בעולם, והקימה סוכנות שחקנים לזרים במטרה להתקדם בחיים. בורנשטיין נרשם אצלה כליהוק של "גבר לבן" ונשכר על ידה כדי  להופיע בפני הסינים תוך שהוא מקדם פרויקט נדל"ן נרחב. שום כישרון לא נדרש ממנו, זאת רק הנוכחות של אדם לבן בפרויקט שמוסיפה ליוקרה שלו ולמכירת הדירות. אך עם הזמן המציאות מתנפצת אל מול עיניהם – הבתים בפרויקט לא נמכרים וכמו הפרויקט הזה, עוד ועוד מגדלי מגורים חדשים ומפוארים בסין הופכים למתחמים נטושים. הסרט מביא את סיפורה כלכלתה של סין ואת הניסיונות להקים פרויקטי נדל"ן עצומים לצד חוסר הביקוש שלהם – דרך עיניה של יאנה. בסופו של דבר היא מבינה שאין עתיד בשוק הנדל"ן ועליה לבחור אם להישאר בתחום שהקימה או למצוא דרך אחרת להגשים את החלום הסיני שלה להצליח בגדול.

8. לציון יום הבריאות הבינלאומי שיחול ב-7.4, גופי שידור בינלאומיים מובילים, בהם CNN, Arte, וגם yes, ישדרו במקביל את הסרט "האויב הבלתי-נראה", בכורה: יום שלישי, 4.4, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD.

איך נילחם במגפות החדשות שמאיימות על העולם? מגפת האבולה שהתחוללה ב-2014 לימדה אותנו עד כמה אנחנו לא ערוכים להתמודד עם מגיפה עולמית. מאז עלה לכותרות גם נגיף הזיקה שעורר היסטריה במיוחד בקרב נשים בהריון. ומחים טוענים שמעולם לא היינו קרובים כל כך למגיפה עולמית קטסטרופלית. המגפה הבאה עלולה להיווצר ממחלה חדשה או מזנים עמידים של מחלות שחשבנו שכבר חלפו מהעולם. יש אף מומחים הטוענים שהמגיפה הבאה תתחיל מטרור ביולוגי. סרט שלפנינו חושף את החזית של המאבק נגד מגיפות המשתרע על פני שש יבשות. בראש המאבק – אנשים שמנסים לחולל שינוי. הם מסבירים לנו שהדרך היחידה לנצח את המגפה הבאה היא לאחד כוחות בין מדינות ובין גופים שונים וביחד לרתום את כל תושבי העולם להבנה שיש ביכולתו של כל אחד מאיתנו לשמור על בטחון האנשים שלצידו.

9. "ההורים הדחפנים בעולם", בכורה: יום חמישי, 6.4, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

מבט על ההורים ה"דחפנים" ביותר בבריטניה, שיצאו מגדרם בשביל הילדים שלהם. לאירן, מיליונרית מאסיקס, שגרה באחוזה ענקית בת 47 חדרים, הכי חשוב לארגן לביתה בת ה-15 מסיבות מפוארות וראוותניות על אף חוסר שביעות רצונה של הילדה; בובי, ברוקר בן 31, עסוק בלייצר"mini me"  של עצמו: האב המסור נותן לביתו בת ה-11, לילי, כל מה שיכול להוביל אותה למסלול ההצלחה בחיים. מהשקעה של אלפי ליש"ט על בגדי מעצבי ונעליים, דרך שיעורי גולף והבטחה לרולקס וריינג' רובר – הכל כדי שהנסיכה הקטנה תהיה מוכנה לחיים שהוא מייעד לה.שרה, בת ה-37, דוחפת את ביתה בת ה-11 קירסטי להיות רקדנית מנצחת ועושה הכל כדי שביתה תכבוש את עיני השופטים. אך האם חודשים של אימונים, תפירת תלבושות, מכוני שיזוף ותמיכה קולנית באמת יספיקו כדי לעזור לקירסטי לזכות בתואר השנתי של רקדנית בסגנון חופשי?

úîåðåú ñøè äãå÷å: ääåøéí äãçôðéí áòåìí =================================== îáè òì ääåøéí ä"ãçôðéí" áéåúø ááøéèðéä, ùéöàå îâãøí áùáéì äéìãéí ùìäí. ìàéøï, îéìéåðøéú îàñé÷ñ, ùâøä áàçåæä òð÷éú áú 47 çãøéí, äëé çùåá ìàøâï ìáéúä áú ä-15 îñéáåú îôåàøåú åøàååúðéåú òì àó çåñø ùáéòåú øöåðä ùì äéìãä; áåáé, áøå÷ø áï 31, òñå÷ áìééöø "mini me" ùì òöîå: äàá äîñåø ðåúï ìáéúå áú ä-11, ìéìé, ëì îä ùéëåì ìäåáéì àåúä ìîñìåì ääöìçä áçééí. îäù÷òä ùì àìôé ìéù"è òì áâãé îòöáé åðòìééí, ãøê ùéòåøé âåìó åäáèçä ìøåì÷ñ åøééðâ' øåáø – äëì ëãé ùäðñéëä ä÷èðä úäéä îåëðä ìçééí ùäåà îééòã ìä. ùøä, áú ä-37, ãåçôú àú áéúä áú ä-11 ÷éøñèé ìäéåú ø÷ãðéú îðöçú åòåùä äëì ëãé ùáéúä úëáåù àú òéðé äùåôèéí. àê äàí çåãùéí ùì àéîåðéí, úôéøú úìáåùåú, îëåðé ùéæåó åúîéëä ÷åìðéú áàîú éñôé÷å ëãé ìòæåø ì÷éøñèé ìæëåú áúåàø äùðúé ùì ø÷ãðéú áñâðåï çåôùé? (60 ã÷', àðâìéä, 2016) *** Local Caption *** ääåøéíäãçôðéíáòåìí

10. "נערי המסקרה", בכורה: יום חמישי, 20.4, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

מיהם הגברים שאובססיביים למראה שלהם ומכורים לסכין המנתחים? רודריגו כבר עבר 42 ניתוחים קוסמטיים והוציא יותר מ-300 אלף פאונד כדי להיראות כמו בובה מפלסטיק. ג'ונייד מקבל מהרשתות החברתיות את המסר שהוא חייב לתקן בדחיפות את אפו ובובי צריך "להיראות טוב" כל הזמן ולקבל אישור לכך מבן זוגו.

úîåðåú ñøè äãå÷å: ðòøé äîñ÷øä =================================== îéäí äâáøéí ùàåáññéáééí ìîøàä ùìäí åîëåøéí ìñëéï äîðúçéí? øåãøéâå ëáø òáø 42 ðéúåçéí ÷åñîèééí åäåöéà éåúø î-300 àìó ôàåðã ëãé ìäéøàåú ëîå áåáä îôìñèé÷. â'åðééã î÷áì îäøùúåú äçáøúéåú àú äîñø ùäåà çééá ìú÷ï áãçéôåú àú àôå åáåáé öøéê "ìäéøàåú èåá" ëì äæîï åì÷áì àéùåø ìëê îáï æåâå. (60 ã÷', áøéèðéä, 2016) *** Local Caption *** Mascara Boy: Sex Me Up ðòøéäîñ÷øä

11. "הגולדיגריות", בכורה: יום חמישי, 27.4, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

הכירו את ה"גולדיגריות" מבריטניה – הנשים שמכירות את הדרך הטובה ביותר להוציא כסף מגברים. לורה בת ה-31 היא "גולדיגרית" מקצוענית וגאה. היא לוכדת ברשתה את העשירים והמפורסמים ומצליחה לקבל מהם מתנות יקרות, בגדי מעצבים ותכשיטים. היא מעדכנת הכל באינסטגרם שלה ובכל פעם ממשיכה לתור אחרי האיש העשיר הבא. הפעם על הכוונת  – סוכן שחקני פוטבול. נואלי, בת ה-46 תפסה לפני 14 שנה בעל עשיר – סוחר מכוניות מצליח המבוגר ממנה ב-20 שנה. בעלה קונה לה אינסוף מתנות ומפנק אותה בחופשות יוקרתיות ולא אכפת לה מה השכנים יגידו על הפרש הגילאים ביניהם. ומהצד השני – מארק העשיר בן ה-65 נפרד לאחרונה מאשתו ומחפש כעת אישה צעירה ויפה חדשה שתמלא את מקומה, למרות שהוא יודע שכספו נמצא בסכנה.

בואו לדבר על זה בדף הפייסבוק של הערוץ

תגיות:

תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *