חודש מרץ ב-yes דוקו: 13 בכורות שאסור להחמיץ!

הצצה חסרת תקדים לתוך הכלא הכי סוער בישראל, חשיפה של פעילות המזל"טים בארה"ב ועוד שלל סרטים וסדרות מרתקות, מחכימות ומשעשעות מחכות לכם בחודש מרץ

yes

1. "מגידו" –  סדרה דוקומנטרית חדשה ב-3 פרקים, ימי רביעי, החל מה-22.3, בשעה 21:00. פרק ראשון בבכורה ב-yes VOD החל מה-16.3

בתקופה האחרונה אנו שומעים רבות על המתרחש בבתי הכלא הבִּטחוניים בישראל – מעצירת ביקורי משפחות ומחאות על כך, ועד האשמתו של ח"כ באסל גאטס בהברחת פלאפונים לתוך הכלא. הסידרה החדשה של yes דוקו מתעדת במשך למעלה משנה איך זה באמת נראה מבפנים –  וחושפת מה מתרחש בין חומותיו של הכלא הנפיץ ביותר בישראל.

עם למעלה מ-1000 אסירים ביטחוניים – בעיקר מחמאס, פתח והחזית העממית – ו-300 סוהרים ששומרים עליהם – כלא מגידו הינו אחד מבתי הכלא הביטחוניים הגדולים ביותר בעולם. חיי היומיום הדרמטיים בכלא הזה משקפים בבהירות מדהימה את ההוויה הכואבת והמתמשכת של שני העמים החיים בארץ ישראל. גיבורי סידרת המקור הם גונדר משנה בֵּני תייאר, סוהר קשוח וכריזמטי, המשמש כמפקד הכלא; ועבּד אל-בֵּאסֶט, מנהיגם הנערץ של אסירי החמאס בכלא: שניהם גברים באמצע חיים המכתיבים להם גורל אחד, שזור ונעול האחד בשני, תלוי באינטרסים משותפים או מנוגדים, והכול כדי להגשים את כמיהתם – כל אחד אל "החופש" שלו.

שגרת היומיום בכלא הנפיץ ביותר בישראל חזקה מכל מפה פוליטית, שכן הדיון האם הם "טרוריסטים עם דם על הידיים" או "אסירים לוחמי חופש" – כמעט שמתבטל בתוך אינטראקציות אנושיות בסיסיות. במשך למעלה משנה, עם גישה חסרת תקדים, תיעד הבמאי איציק לרנר ("כן, המפקדת", "שליחי האל") את ההתנגשות החזיתית בין סוהרים ישראלים לבין אסירים פלסטינים בין קירות הכלא, כאשר כל העת נדמה שנדרש רק גפרור אחד כדי להצית בו תבערה גדולה.

בימוי והפקה: איציק לרנר | עורך: ויקטור טורקיה | יועץ עריכה: אורון אדר | צילום: עמרי תקוע, דנור גלזר, ירון ויינשטיין | מוסיקה מקורית: Dj e | הופק עבור yes  דוקו | ישראל, 2017

úîåðåú ñãøú äãå÷å éùøàìé: îâéãå =================================== îä îúøçù áéï çåîåúéå ùì äëìà äðôéõ áéåúø áéùøàì? òí ìîòìä î-1000 àñéøéí áéèçåðééí - áòé÷ø îçîàñ, ôúç åäçæéú äòîîéú – å-300 ñåäøéí ùùåîøéí òìéäí – ëìà îâéãå äéðå àçã îáúé äëìà äáéèçåðééí äâãåìéí áéåúø áòåìí. çéé äéåîéåí äãøîèééí áëìà äæä îù÷ôéí ááäéøåú îãäéîä àú ääååéä äëåàáú åäîúîùëú ùì ùðé äòîéí äçééí áàøõ éùøàì. âéáåøé ñéãøú äî÷åø äçãùä ùì yes ãå÷å äí âåðãø îùðä áÌÅðé úééàø, ñåäø ÷ùåç åëøéæîèé, äîùîù ëîô÷ã äëìà; åòáÌã àì-áÌÅàñÆè, îðäéâí äðòøõ ùì àñéøé äçîàñ áëìà: ùðéäí âáøéí áàîöò çééí äîëúéáéí ìäí âåøì àçã, ùæåø åðòåì äàçã áùðé, úìåé áàéðèøñéí îùåúôéí àå îðåâãéí, åäëåì ëãé ìäâùéí àú ëîéäúí - ëì àçã àì "äçåôù" ùìå. ùâøú äéåîéåí áëìà äðôéõ áéåúø áéùøàì çæ÷ä îëì îôä ôåìéèéú, ùëï äãéåï äàí äí "èøåøéñèéí òí ãí òì äéãééí" àå "àñéøéí ìåçîé çåôù" - ëîòè ùîúáèì áúåê àéðèøà÷öéåú àðåùéåú áñéñéåú. áîùê ìîòìä îùðä, òí âéùä çñøú ú÷ãéí, úéòã äáîàé àéöé÷ ìøðø ("ëï, äîô÷ãú", "ùìéçé äàì") àú ääúðâùåú äçæéúéú áéï ñåäøéí éùøàìéí ìáéï àñéøéí ôìñèéðéí áéï ÷éøåú äëìà, ëàùø ëì äòú ðãîä ùðãøù ø÷ âôøåø àçã ëãé ìäöéú áå úáòøä âãåìä. áéîåé åäô÷ä: àéöé÷ ìøðø | òåøê: åé÷èåø *** Local Caption *** îâéãåãå÷å îâéãå1 îâéãåò1ô0 726492 726493 726494

2. מזל"טים: הציפור הלאומית | National Bird בכורה: יום ראשון, 5.3, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

שלושה חיילים לשעבר בצבא ארה"ב נחושים לשבור את חומת השתיקה מאחורי אחד הנושאים הקונטרוברסליים של ימינו: השימוש הסודי של צבא ארה"ב במזל"טים. גיבורי הסרט חשים עד היום אשמה כבדה על כך שלקחו חלק בתכנית המזל"טים האמריקאית וחיסלו אנשים מהאוויר במדינות זרות, מבלי לדעת את זהותם. כעת הם מחליטים לצאת בפומבי ולספר את סיפורם למרות ההשלכות הפומביות שיכולות להיות למהלך כזה. הסרט, בהפקתם של הדוקומנטריסטים המובילים וים ונדרס וארול מוריס, מביא סיפורים אמיתיים עם תפניות דרמטיות, מספק הצצה נדירה אל תכנית המזל"טים האמריקאית דרך עיניהם של מי ששרתו ביחידה ושל ניצולי תקיפות מהאוויר וחושף סיפורים שלא פורסמו מעולם.

3. ילדים טרנסג'נדרים | Transitioning: Transgender Children, בכורה: יום שלישי, 7.3, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

"הי, אני דייויד. אני בן 6. כשנולדתי הרופאים חשבו שאני בת אבל הם טעו. אני הייתי בן. הרופאים הסתכלו עלי רק בין הרגליים אבל לא הסתכלו על המוח שלי…".  דיוויד הוא חלק מקבוצת טרנסג'נדרים חדשים, שהוגדרו תחת המין הלא נכון ומחליטים לעשות את השינוי כבר בגיל מאד צעיר. ב-4 השנים הראשונות לחייו "דיוויד" היה "שרה" אך תמיד ידע שהוא בעצם בן. אסטל, רק בת 11, החליטה לעשות את השינוי ולהפוך לבת כבר בגיל 8. לצידם, מספרים גם בני הנוער רקל, מאריו ומרתה על הקושי בהתמודדות עם הצורך לשנות את המגדר בגיל ההתבגרות.  בניגוד אליהם, נואה, אלכס ודניאל לא יודעים להגדיר באופן מוחלט אם הם גבר או אישה ומבקשים לקבל הכרה כמחזיקים בשני המינים. הסיפורים המרגשים בסרט מובאים ממקור ראשון – ע"י הצעירים שעשו את הצעד לשינוי. הם מספרים, ברגישות ובכנות,  איך הרגישו לפני ואחרי השינוי ולצידם מספרים גם ההורים על התהליך הקשה שמוטל גם עליהם כדי לקבל את השינוי ולאהוב את הילד החדש שנולד לך.

úîåðåú ñøè äãå÷å: éìãéí èøðñâ'ðãøéí =================================== "äé, àðé ãééåéã. àðé áï 6. ëùðåìãúé äøåôàéí çùáå ùàðé áú àáì äí èòå. àðé äééúé áï. äøåôàéí äñúëìå òìé ø÷ áéï äøâìééí àáì ìà äñúëìå òì äîåç ùìé...". ãéååéã äåà çì÷ î÷áåöú èøðñâ'ðãøéí çãùéí, ùäåâãøå úçú äîéï äìà ðëåï åîçìéèéí ìòùåú àú äùéðåé ëáø áâéì îàã öòéø. á-4 äùðéí äøàùåðåú ìçééå "ãéååéã" äéä "ùøä" àê úîéã éãò ùäåà áòöí áï. àñèì, ø÷ áú 11, äçìéèä ìòùåú àú äùéðåé åìäôåê ìáú ëáø áâéì 8. ìöéãí, îñôøéí âí áðé äðåòø ø÷ì, îàøéå åîøúä òì ä÷åùé áäúîåããåú òí äöåøê ìùðåú àú äîâãø áâéì ääúáâøåú. áðéâåã àìéäí, ðåàä, àìëñ åãðéàì ìà éåãòéí ìäâãéø áàåôï îåçìè àí äí âáø àå àéùä åîá÷ùéí ì÷áì äëøä ëîçæé÷éí áùðé äîéðéí. äñéôåøéí äîøâùéí áñøè îåáàéí îî÷åø øàùåï - ò"é äöòéøéí ùòùå àú äöòã ìùéðåé. äí îñôøéí, áøâéùåú åáëðåú, àéê äøâéùå ìôðé åàçøé äùéðåé åìöéãí îñôøéí âí ääåøéí òì äúäìéê ä÷ùä ùîåèì âí òìéäí ëãé ì÷áì àú äùéðåé åìàäåá àú äéìã äçãù ùðåìã ìê. áéîåé: øåñø àåìéáø åìåàéñ îåðñøàè (52 ã÷', ñôøã, 2016) *** Local Caption *** éìãéíèøðñâ'ðãøéí éìãéíèøðñâðãøéí

4. הכלב עם 102 איי-קיו | The Dog with an IQ of 102 – בכורה: יום חמישי, 9.3, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD

הכירו את האנשים שגילו יום אחד שלחיות המחמד שלהם יש כישורים יוצאי דופן. הצצה משעשעת וביזארית אל עולמם של חיות מחמד סופר- אינטילגנטיות ואל הבעלים המסורים והאקסצנטריים שלהם: הכירו את קירסטי שלכלב שלה, קופר, יש אוצר מילים של יותר מ-200 מילים והוא אף יכול לספור טוב יותר מפעוט ממוצע. התוכי של משפחת שרידן, סליפמאט, משוגע על פוטבול ולא מפסיד שום משחק וג'ס, הכלב של לואיס, הוא גאון בצורה יוצאת דופן. לחיות עם בע"ח "אינטלקטואל" יכול להיות מאתגר אך כל האנשים שמטפלים בחיות אלו לא היו יכולים לחיות בלעדיהם. למעשה, הם מאמינים שהמשימה שלהם היא לעזור לאהוביהם למצות את הפוטנציאל שלהם ולהפוך להיות החיות החכמות ביותר בסביבה.

úîåðåú ñøè äãå÷å: äëìá òí 102 àéé-÷éå =================================== äëéøå àú äàðùéí ùâéìå éåí àçã ùìçéåú äîçîã ùìäí éù ëéùåøéí éåöàé ãåôï. äööä îùòùòú åáéæàøéú àì òåìîí ùì çéåú îçîã ñåôø- àéðèéìâðèéåú åàì äáòìéí äîñåøéí åäà÷ñöðèøééí ùìäí: äëéøå àú ÷éøñèé ùìëìá ùìä, ÷åôø, éù àåöø îéìéí ùì éåúø î-200 îéìéí åäåà àó éëåì ìñôåø èåá éåúø îôòåè îîåöò. äúåëé ùì îùôçú ùøéãï, ñìéôîàè, îùåâò òì ôåèáåì åìà îôñéã ùåí îùç÷ åâ'ñ, äëìá ùì ìåàéñ, äåà âàåï áöåøä éåöàú ãåôï. ìçéåú òí áò"ç "àéðèì÷èåàì" éëåì ìäéåú îàúâø àê ëì äàðùéí ùîèôìéí áçéåú àìå ìà äéå éëåìéí ìçéåú áìòãéäí. ìîòùä, äí îàîéðéí ùäîùéîä ùìäí äéà ìòæåø ìàäåáéäí ìîöåú àú äôåèðöéàì ùìäí åìäôåê ìäéåú äçéåú äçëîåú áéåúø áñáéáä. (45 ã÷', áøéèðéä, 2016) *** Local Caption *** äëìáòí102àéé÷éå äëìá òí 102 IQ äëìá òí 102 I.Q äëìáòí102IQ

5. המלון היוקרתי בעולם | Inside Mandarin Oriental בכורה: ימים ראשון-שלישי, 12-14.3, בשעה 21:00 וב-yesVOD

רשת מלונות "מנדרין אוריינטל" היוקרתית פרוסה בכל העולם אך המלון שממוקם בהייד פארק, לונדון, נחשב לסמל.  בסוויטות שלו, מהיקרות בעולם, מתארחים בני משפחת המלוכה, סלבס ועשירי העולם כבר למעלה מ-100 שנה. הסדרה בת 3 הפרקים מכניסה את מצלמות הטלוויזיה למסדרונות המלון ועוקבת אחר 600 עובדי צוות המלון – כיצד הם מצליחים, בתקופה העמוסה ביותר בשנה, לשמור על המוניטין של המלון היוקרתי, למנוע תקלות ולמלא כל בקשה ומשאלה של האורחים העשירים.

6. הפרסומאים החדשים | You're soaking in it בכורה: יום שלישי, 14.3, בשעה 22:00 וב-yesVOD

úîåðåú äñøè: äôøñåîàéí äçãùéí =================================== àéê àðå äåôëéí ìùáåééí áúåê òåìí ùðåàù ì÷áì àú úùåîú ìéáðå? òåìí äôøñåí, ëôé ùäëøðå àåúå òã äéåí, ëáø ìà øìååðèé. áòéãï äçãù ùì ä"áéâ ãàèä" äôøñåí äåà ø÷ çì÷ îîãò îãåé÷, îîúîèé÷ä îñåáëú åîèëðåìåâéä áøîä äâáåää áéåúø. îä ùäéä ôòí ìà éåúø îðéçåùéí èåáéí åúâåáåú éöéøúéåú äôê äéåí ìîò÷á îãåé÷ åîîå÷ã îèøä. çáøåú äôøñåí ùì äéåí çåôùéåú, îáìé ùçøá äøâåìöéä úåðç òì öååàøí, ìàñåó àú ëì äîéãò äàéùé äðçåõ òì ëì àçã îàúðå ùéù ìå ðâéùåú ìàéðèøðè. áîéìéí àçøåú - äòåìí äçãù ùì äôøñåí ëáø ð÷øà ò"é àðùéí îúåê úòùééú äôøñåí - "äîòøá äôøåò". äñøè ùìôðéðå çåùó àú îàçåøé ä÷ìòéí ùì àéñåó äîéãò äàéùé òìéðå åàéê äåà îúåøâí ìòéöåá ôøñåîåú ùéùôéòå òìéðå áãéå÷ áøâò äëé îúàéí ùáå àðå äëé ôðåééí ìùìí òì äîåöø. ñøè òì äôåìùðåú äöøëðéú äéòéìä áéåúø ù÷ééîú äéåí ìöã äîçéø ùàðå îùìîéí áúîåøä ìâìéùä çåôùéú áàéðèøðè. áéîåé: ñ÷åè äøôø (75 ã÷', àøä"á, 2016) *** Local Caption *** äôøñåîàéíäçãùéí

 

7. דיוות קטנות | Little Divas: Tantrums & Tiaras בכורה: יום חמישי, 16.3, בשעה 22:00 וב-yesVOD

הצצה אל הדיוות החדשות שגדלות בבריטניה מתיו בן ה-21 חולם להיות ליידי גאגא ולקראת ההכתרה הוא כבר מסתובב עם הכנפיים בעיירה הקטנה בה הוא גר, ג'ייני בת ה-30 מתכננת לבצע ניתוח לעיצוב עכוז ברזילאי והגדלת חזה ב-12,000 פאונד ומאיימת בהתקפי זעם לא הגיוניים כלפי בעלה אם לא יסכים לשלם על כך ונייתן הוא "גרומזילה" – חתן שחייב שהחתונה שלו עם בן זוגו תהיה הכי אקסטרווגנטית, גם אם זה כולל העלאת מסוק לשמיים…

úîåðåú ñøè äãå÷å: ãéååú ÷èðåú =================================== äööä àì äãéååú äçãùåú ùâãìåú ááøéèðéä îúéå áï ä-21 çåìí ìäéåú ìééãé âàâà åì÷øàú ääëúøä äåà ëáø îñúåáá òí äëðôééí áòééøä ä÷èðä áä äåà âø, â'ééðé áú ä-30 îúëððú ìáöò ðéúåç ìòéöåá òëåæ áøæéìàé åäâãìú çæä á-12,000 ôàåðã åîàééîú áäú÷ôé æòí ìà äâéåðééí ëìôé áòìä àí ìà éñëéí ìùìí òì ëê åðééúï äåà "âøåîæéìä" – çúï ùçééá ùäçúåðä ùìå òí áï æåâå úäéä äëé à÷ñèøååâðèéú, âí àí æä ëåìì äòìàú îñå÷ ìùîééí... (65 ã÷', áøéèðéä, 2016) *** Local Caption *** Little Divas: Tantrums & Tiaras ãéååú÷èðåú

8. פורנוקרטיה | Pornocracy בכורה: יום ראשון, 19.3, בשעה 22:00 וב-yesVOD

מעולם לא היתה צריכה גבוהה כ"כ של פורנו כמו בימינו, ועדיין, תעשיית הפורנו המסורתית גוועת.  מדוע? הגעתם של אתרי אינטרנט המציגים סצנות חובבים או סרטים פיראטיים שינתה מין היסוד את הדרך בה פורנו נעשה ונצרך. אולפנים נסגרים ושחקניות נאלצות לצלם סצנות שהן יותר ויותר הארד-קור עבור פחות ופחות כסף. מאחורי הטרנספורמציה הזו עומדת חברה בינלאומית בולטת: Manwin, הידועה גם כ-MindGeek. חברה השולטת ב-Pornhub, YouPorn וב-35 חברות נוספות. הבעלים – פביאן טילמן נעצר בחשד להונאת מס. אובידי, במאית, עיתונאית ו"שחקנית פורנו פמיניסטית", יוצאת לחקור כיצד חבורה של מתכנתי מחשבים עם אפס ניסיון בעולם הפורנו, חיסלה את התעשייה המסורתית. היא בודקת גם את המבנה הכלכלי השנוי במחלוקת של החברה, שלמרות חקירות חוזרות ונשנות מצליחה לגדול כל העת. אז מיהם האנשים שמושכים בחוטים של התעשייה הזו היום?

9. על קצה המזלג | At the Fork בכורה: יום שלישי, 21.3, בשעה 22:00 וב-yesVOD

ג'ון פפולה, במאי הסרט, נעתר לבקשתה של ליסה, אשתו הצמחונית, ויוצא איתה למסע מרתק בחוות ברחבי אמריקה כדי ללמוד על הדרך אותה עושות החיות מרגע ההמלטה ועד שהן נוחתות אצלנו בצלחת. מה שהם מגלים במהלך המסע הוא שלא מדובר בחברות תעשייתיות חסרות לב או באיזו קונספירציה ענקית לגבי אספקת המזון שלנו אלא בעשרות אלפי איכרים קטנים, אנשים אמיתיים שמקבלים על בסיס יומיומי החלטות קטנות לגבי איך לנהוג בחיות אותן הם מגדלים ועד כמה יש ביכולתם לייצר יותר בפחות משאבים. חלקם אף חולקים עם הבמאי ואשתו את אותה השקפת עולם מוסרית לגבי אכילת חיות החווה. הסרט מעלה שאלות קשות על איך אנו מגדלים חיות במטרה שיהפכו לאוכל של בני האדם ועל ההשפעה שיש לבחירות של כל אחד מאיתנו בכל פעם שאנו יושבים לאכול.

10.  האימהות המביכות ביותר בעולם  Mums Gone Wild: Embarrassing Parents בכורה: יום חמישי, 23.3, בשעה 22:00 וב-yesVOD

חשבתם שאמא שלכם מביכה? הכירו את האימהות הבריטיות, בעשור הרביעי לחייהן, שהמשימה העיקרית העומדת בפניהן היא החזרת השעון לאחור והתגברות על בעיית האייג'ינג שאליה נקלעו בטעות. ג'יל בת ה-40 חולמת לפתוח עסק חדש לאביזרי מין ונטלי בת ה-46 מחליטה להמציא את עצמה מחדש כרקדנית אקזוטית.

úîåðåú äñøè: äàéîäåú äîáéëåú áéåúø áòåìí =================================== çùáúí ùàîà ùìëí îáéëä? äëéøå àú äàéîäåú äáøéèéåú, áòùåø äçîéùé ìçééäï, ùäîùéîä äòé÷øéú äòåîãú áôðéäï äéà äçæøú äùòåï ìàçåø åäúâáøåú òì áòééú äàééâ'éðâ ùàìéä ð÷ìòå áèòåú. â'éì áú ä-40 çåìîú ìôúåç òñ÷ çãù ìàáéæøé îéï åðèìé áú ä-46 îçìéèä ìäîöéà àú òöîä îçãù ëø÷ãðéú à÷æåèéú. (65 ã÷', áøéèðéä, 2016) *** Local Caption *** äàéîäåúäîáéëåúáéåúøáòåìí

11. אנשי התרנגולות  | Chicken People בכורה: יום ראשון, 26.3, בשעה 22:00 וב-yesVOD

המילה "עופות" מעוררת אצל רוב בני האדם קונוטציה לאוכל אך בשביל אנשים מסוימים "עופות" הם אהבת חייהם. הסרט המשעשע  "אנשי העופות", מביא את סיפורם של האנשים שגידול עופות, כחיית מחמד, הוא מרכז חייהם. הם מגדלים זנים איכותיים במיוחד במטרה להשתתף איתם במופעים ובתחרויות, כשגולת הכותרת היא "תחרות העופות הבינלאומית" המתקיימת מדי שנה בקולומבוס, אוהיו. מבין עשרות אלפי העופות האקזוטיים המגיעים מכל רחבי אמריקה לתחרות  – עוקב הסרט אחרי שלושה מתחרים ומביא את סיפורם האישי לצד גידול עופות המחמד שלהם: בריאן נוקס, מהנדס מצליח מניו המפשייר, שרי מק'לו עקרת בית ואמא לחמישה מקרופורד, אינדיאנה ובריאן קרקר כוכב מיוזיקלס מברנסון, מיזורי. במשך שנה מתמודדים השלושה עם מכשולי החיים תוך כדי שהם מגדלים את העופות המושלמים שלהם. האם הם יצליחו להתגבר על כל האתגרים ולנצח בתחרות? מבט יוצא דופן ומרגש על האהבה האולטימטיבית לבעלי החיים.

12.  רוק מאחורי הסורגים | Rock and a Hard Place בכורה: יום שלישי, 28.3, בשעה 22:00 וב-yesVOD

במחוז מיאמי-דייד בדרום פלורידה מתקיימת תכנית מיוחדת לשיקום אסירים צעירים. התכנית נועדה לתת  להם הזדמנות נוספת – להמיר את ריצוי המאסר בכלא במחנה אימונים מיוחד במטרה לשקם אותם ולאפשר להם לפתוח דף חדש. כ-4500 צעירים, בגילאי 14-24, משתתפים בתכנית המיוחדת הזאת, שזוכה לשבחים באופן שבה היא מצליחה לשקם את הצעירים. דווין ג'ונסון המתאבק ושחקן הקולנוע, שכנער הסתבך גם הוא עם החוק ונעצר מספר פעמים על עבירות שונות, יצר את הסרט ממקום אישי וחש שליחות להביא את סיפורם המרגש של הצעירים שמשתתפים בתכנית. בסרט הוא עוקב אחריהם במשך 6 חודשי התכנית וחושף אותנו לאופן בו המפקדים דוחפים את הצעירים עד לקצה גבול היכולת שלהם, מעודדים אותם ללמוד מהטעויות שלהם ומנסים להפוך אותם לאנשים מועילים לחברה כדי להקטין את הסיכוי שיחזרו שוב לכלא.

13. הפנים החדשות שלי | Body Freaks: Old Face, New Face בכורה: יום חמישי, 30.3, בשעה 22:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD.

מבט מקרוב על האנשים שביצעו את השינויים הקוסמטיים ההזויים ביותר בבריטניה. ג'ורדן כבר הוציא 100,000 פאונד כדי להראות כמו האלילה שלו – קים קרדשיאן, קית' כיסה את כל גופו בקעקועים, סטאר נחושה להיפטר מפניה המקומטות גם אם זה כרוך בסיכון בריאותי ולהת'ר יש כבר 11 טבעות פירסינג על הפנים וכעת היא רוצה גם לתקן את אוזניה ולקעקע את עיניה.  

úîåðåú ñøè äãå÷å: äôðéí äçãùåú ùìé =================================== îáè î÷øåá òì äàðùéí ùáéöòå àú äùéðåééí ä÷åñîèééí ääæåééí áéåúø ááøéèðéä. â'åøãï ëáø äåöéà 100,000 ôàåðã ëãé ìäøàåú ëîå äàìéìä ùìå – ÷éí ÷øãùéàï, ÷éú' ëéñä àú ëì âåôå á÷ò÷åòéí, ñèàø ðçåùä ìäéôèø îôðéä äî÷åîèåú âí àí æä ëøåê áñéëåï áøéàåúé åìäú'ø éù ëáø 11 èáòåú ôéøñéðâ òì äôðéí åëòú äéà øåöä âí ìú÷ï àú àåæðéä åì÷ò÷ò àú òéðéä. (65 ã÷', áøéèðéä, 2016) *** Local Caption *** äôðéíäçãùåúùìé

לעדכונים שוטפים היכנסו לדף הפייסבוק של הערוץ 

 

תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *